Goeree Lighthouse kan in een Operational Excellence en/of Asset Management traject diverse rollen vervullen; afhankelijk van type organisatie, het niveau en de capaciteit.

CONTACT

Onderzoek & Advies

In de onderzoeksfase doen de consultants van Goeree Lighthouse onderzoeken en stellen zij adviezen op in het kader van Operational Excellence, Asset Management en Performance verbeteringen. In de implementatiefase kunnen onze consultants de implementatie begeleiden op consultancybasis.

Interim / Projectmanagement

Bij grotere implementaties van Operational Excellence en Asset Management binnen organisaties, kan Goeree Lighthouse het projectmanagement verzorgen op interimbasis. Onze consultants begeleiden organisaties en mensen met het vormgeven van de harde en zachte kanten van Operational Excellence en Asset Management.

Change Management

De houding en het gedrag van mensen zijn bepalend voor het succes van Operational Excellence en Asset Management. Om deze aspecten goed te kunnen borgen werkt Goeree Lighthouse nauw samen met een aantal partners die gespecialiseerd zijn op dit terrein.

Maintenance Engineering Support

Indien er tijdelijk onvoldoende capaciteit aanwezig is op het gebied van Asset Management, kan Goeree Lighthouse tijdelijk maintenance engineers leveren. Ook voor organisaties die te klein zijn voor een fulltime maintenance engineer, kan een parttime maintenance engineer uitkomst bieden.

Training

Ontwikkeling van de organisatie en mensen is een belangrijk aspect in het behalen van successen. Goeree Lighthouse daagt mensen en organisaties uit nieuwe dingen te leren door middel van training en coaching.

De programma’s die Goeree Lighthouse daarvoor aanbiedt kunnen afzonderlijk worden afgenomen of worden opgenomen binnen een project.

Goeree Lighthouse kan de volgende trainingen verzorgen:

  • Cursus Operational Excellence
  • Cursus Asset Management
  • Training Risico Management
  • Training Performance Management
  • Training Change Management
  • Training Project Management

Partners