Goeree Lighthouse ondersteunt organisaties om de prestaties van processen en bedrijfsmiddelen (assets) op een duurzame wijze af te stemmen op de businessdoelstellingen.

CONTACT

Alsmaar toenemende prestatiedoelstellingen

Markt en maatschappij stellen steeds hogere eisen aan de diensten en producten van organisaties. Eisen die gerelateerd zijn aan kwaliteit, duurzaamheid, tijdig leveren en een concurrerende prijs.

Maximaal rendement

Anderzijds willen organisaties dat hun resources en assets maximale performance behalen. Daarbij kijkt men naar productiviteit, efficiëntie, effectiviteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en Total Cost of Ownership.

De juiste balans vinden

Organisaties dienen een balans vinden tussen enerzijds de gestelde doelstellingen en anderzijds de eisen die gesteld worden. Dit behelst het niveau van Operational Excellence en Asset Management. Goeree Lighthouse ondersteunt en begeleidt organisaties die willen uitblinken in Operational Excellence en Asset Management.

Risicomanagement

Binnen onze werkwijze vormt risicomanagement het belangrijkste uitgangspunt. Vanuit de perspectieven van Operational Excellence en Asset Management adviseert en ondersteunt Goeree Lighthouse opdrachtgevers bij het inventariseren en beheersen van de risico’s, het optimaliseren van processen en het continu verbeteren van bedrijfsprocessen en asset performance.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze consultants om kennis te maken en te onderzoeken of er een haalbare business case is voor performance verbetering.

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
E-MAILADRES *
TELEFOONNUMMER

ONDERWERP

WAAROVER ZOU U EEN GESPREK WILLEN AANVRAGEN?