Asset Management

Bij Asset Management gaat het om de juiste kosteneffectiviteitsbalans. Daarbij gaat het om kosten, opbrengsten en risico’s van de te beheren assets. Bij de kosten ligt de focus op Total Cost of Ownership, bij de opbrengsten wordt gekeken naar de operationele en technische prestaties alsook naar die van veiligheid, milieu en risico’s.

Business doelstellingen als vertrekpunt

Asset Management is een integraal onderdeel van Operational Excellence. Vanuit deze integrale benadering, vertaalt Goeree Lighthouse de bedrijfsdoelstellingen naar Asset Management doelstellingen, waarbij het uiteindelijke doel is de Operational Excellence doelstellingen te behalen.

Implementatie Asset Management

De internationale ISO 55000 normen vormen de basis voor het goed inrichten van de Asset Management processen waarbij de gehele levensduur van de bedrijfsmiddelen centraal staat. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

  • Stakeholders intern en extern

  • Integraal denken en sturen op risico’s

  • Goede informatievoorziening

  • Performance Management

  • Leiderschap

  • Ontwikkelen van houding en gedrag

  • Vastleggen van processen, prestatiedoelstellingen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden (RASCI)

  • Gedocumenteerde bedrijfsprocessen

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze consultants om kennis te maken en te onderzoeken of er een haalbare business case is voor performance verbetering.

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
E-MAILADRES *
TELEFOONNUMMER

ONDERWERP

WAAROVER ZOU U EEN GESPREK WILLEN AANVRAGEN?